Beh v srdci SNP

11. ročník
Pri príležitosti osláv 79. výročia SNP
M-SR v cestnom behu policajtov

Usporiadateľ: Obce Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Sučany, Klub bežeckého lyžovania Športového klubu polície Martin a UNITOP SR

Termín konania: 3. septembra 2023 (nedeľa)

Miesto konania: Sklabiňa, okres Martin

Prihlášky: Zaslať do 30.8. 2023 cez klubovú stránku alebo mailom na: [email protected], tel. číslo: 0905 744 715

Kancelária pretekov: Obecný úrad v Sklabini

Informácie: na klubovej stránke www.kblskpmartin.sk

Technické ustanovenia:

Predpis: preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel atletiky

Prezentácia: dňa 3.9.2023 od 08.30 do 09.30 hod. v budove obecného úradu v Sklabini

Popis trate: trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sklabiňa, ďalej cez obec Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku, Sučany, popri Prefe v Sučanoch späť do Turčianskej Štiavničky, Sklabinského Podzámku a Sklabine. Trať meria 17 km, štart a cieľ je pred obecným úradom v Sklabini. Žiaci v okolí obecného úradu od 400m do 800 m

Štartovné: 5 €, žiaci neplatia, v cene občerstvenie na trati a v cieli

Kategórie:

  • muži A do 39 rokov (1984 a mladší)
  • muži B od 40-49 rokov (1983-1974)
  • muži C od 50-59 rokov (1973-1964)
  • muži D od 60 rokov (1963 a starší)
  • ženy E do 39 rokov (1984 a mladšie)
  • ženy F nad 40 rokov (1983 a staršie)
  • policajti PZ SR
  • policajtky PZ SR
  • žiaci (2008 a mladší – najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart: hromadný o 10.00 hod., žiaci o 10.15 hod.

Ceny: odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

Protesty: podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ

Rôzne: pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi polície.

Zdravotná služba: hasiči Sučany

_5125832165_512702_512648    unitop untitled-1-2