Beh v srdci SNP

10. ročník
Pri príležitosti osláv 78. výročia SNP
M-SR v cestnom behu policajtov

Usporiadateľ: Obce Sučany, Sklabiňa, Turčianska Štiavnička, Sklabinský Podzámok a Klub bežeckého lyžovania Martin

Termín konania: 29. augusta 2022 (pondelok), štátny sviatok

Miesto konania: Sučany, okres Martin

Prihlášky: Zaslať do 26.8. 2022 cez klubovú stránku alebo mailom na: [email protected], tel. číslo: 0905 744 715

Kancelária pretekov: Športový areál ZŠ Sučany

Informácie: na klubovej stránke www.kblskpmartin.sk

Technické ustanovenia:

Predpis: preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel atletiky

Prezentácia: dňa 29.8.2022 od 08.30 do 09.30 hod. v športovom areáli ZŠ Sučany

Popis trate: trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sučany popri Prefe do obce Turčianska Štiavnička, ďalej cez obec Sklabinský Podzámok do obce Sklabiňa, z obce Sklabiňa späť do Turčianskej Štiavničky popri cintoríne do cieľa v Sučanoch, trať meria 17,5 km, štart a cieľ je v športovom areáli ZŠ v Sučanoch, žiaci na atletickej dráhe od 400 do 800 metrov

Štartovné: 5 €, žiaci neplatia, v cene občerstvenie na trati a v cieli

Kategórie:

  • muži A do 39 rokov
  • muži B od 40-49 rokov
  • muži C od 50-59 rokov
  • muži D od 60 rokov
  • ženy E do 39 rokov
  • ženy F nad 40 rokov
  • policajti PZ SR
  • policajtky PZ SR
  • žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart: hromadný o 10.00 hod., žiaci o 10.15 hod.

Ceny: odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

Protesty: podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ

Rôzne: pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi polície. Pri prezentácii a vyhodnotení je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest. V prípade zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 budú preteky odvolané.

Zdravotná služba: hasiči Sučany

_512648_512583  _512702 2165 unitop untitled-1-2