Beh v srdci SNP

12. ročník
Pri príležitosti osláv 80. výročia SNP
M-SR v cestnom behu policajtov

Usporiadateľ: Obce Sučany, Sklabiňa, Turčianska Štiavnička, Sklabinský Podzámok a KBL ŠKP Martin v spolupráci s UNITOP SR

Termín konania: 29. augusta 2024 (štvrtok), štátny sviatok

Miesto konania: Sučany, okres Martin

Prihlášky: Zaslať do 26. 8. 2024 cez klubovú stránku alebo mailom na: jan.holiga@centrum.sk, tel. číslo: 0905 744 715

Kancelária pretekov: Športový areál ZŠ Sučany

Informácie: na klubovej stránke www.kblskpmartin.sk

Technické ustanovenia:

Predpis: preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel atletiky

Prezentácia: dňa 29.8.2024 od 08.30 do 09.30 hod. v športovom areáli ZŠ Sučany

Popis trate: trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sučany popri Prefe do obce Turčianska Štiavnička, ďalej cez obec Sklabinský Podzámok do obce Sklabiňa, z obce Sklabiňa späť do Turčianskej Štiavničky popri cintoríne do cieľa v Sučanoch, trať meria 17,5 km, štart a cieľ je v športovom areáli ZŠ v Sučanoch.

Kategórie muži D, muži E a ženy H bežia 7 km okruh do Turčianskej Štiavničky a späť popri cintoríne do cieľa v Sučanoch. Žiaci na atletickej dráhe od 400 do 800 metrov.

Štartovné: 5 €, žiaci neplatia, v cene občerstvenie na trati a v cieli

Kategórie:

 • muži A do 39 rokov (1985 a mladší)
 • muži B od 40-49 rokov (1984-1975)
 • muži C od 50-59 rokov (1974-1965)
 • muži D od 60-69 rokov (1964-1955)
 • muži E nad 70 rokov (1954 a starší)
 • ženy F do 35 rokov (1989 a mladšie)
 • ženy G od 36-49 rokov (1988-1975)
 • ženy H nad 50 rokov (1974 a staršie)
 • policajti PZ SR
 • policajtky PZ SR
 • žiaci (2009 a mladší – najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart: hromadný o 10.00 hod., žiaci o 10.15 hod.

Ceny: odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

Protesty: podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ

Rôzne: pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi polície.

Zdravotná služba: hasiči Sučany

_5125832165_512702_512648    unitop untitled-1-2