Číslo Meno Člen od roku
1. CIENIK, Martin 2016
2. CIENIK, Radovan 2000
3. CIENIKOVÁ, Miriam 2000
4. ČERMÁKOVÁ, Martina 2008
5. DEMETER, Richard 2005
6. GÁLIKOVÁ, Jana 2013
7. HALGAŠ, Jaroslav 2007
8. HOLIGA, Ján ml. 1997
9. HOLIGA, Ján st. 1997
10. HOLIGA, Michal 2010
11. HOLIGOVÁ, Anna 1997
12. KMEŤ, Miroslav 2010
13. KOLLÁRIK, Erik 2010
14. LÁNI, Silvester 2003
15. LEHOTSKÁ, Eva 2010
16. LUČANSKÝ, Patrik 2007
17. MARČIČIAK, Vladimír 1997
18. MAŤKO, Martin 2016
19. MAŤKOVÁ, Nikola 2016
20. MEJTSKÝ, Maxim 2016
21. MERIAČ, Tomáš 1997
22. NÉGER, Ján 2003
23. NOVYSEDLÁKOVÁ, Anna 2003
24. PALGUTA, Ľuboslav 2007
25. PETROVIČ, Dušan 2007
26. PETROVIČOVÁ, Daniela 2016
27. PETROVIČOVÁ, Svetlana 1997
28. RÁČAYOVÁ, Terézia 2016
29. SCHWENDT, Milan 2005
30. SLAVNÍK, Filip 2005
31. SMORADA, Tomáš 2005
32. VRŽDIAK, Rastislav 2005
33. ZACHAROVSKÝ, Dušan 1997
34. ZAPALAČOVÁ, Alica 2016