MEMORIÁL FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV

22. ročník

verejné preteky dospelých

Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Klub bežeckého lyžovania Martin v spolupráci s firmou T plus T a Mestom Martin

Termín konania: 17. marca 2018 (sobota)

Miesto konania: Martinské hole, hotel Martinské hole

Kancelária pretekov: Hotel Martinské hole

Prihlášky: Zaslať do 15.3.2018, vyplnená on-line zo stránky www.slovak-ski.sk, resp. e-mail : jan.holiga@centrum.sk, alebo na adresu Ján Holiga, Jedľoviny 90, 03608 Martin, tel. číslo: 0905 744715, 0905 418052

Technické ustanovenia:

Predpis: Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov, Súťažného poriadku pre sezónu 2017-2018 a tohto Rozpisu

Prezentácia: Dňa 16. marca 2018 v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod. na t.č. 0905 744715.
Dňa 17. marca 2018 v čase od 09.00 hod do 10.25 hod. v kancelárii  pretekov, kde budú pretekárom vydané štartovné čísla.

Porada a žrebovanie: Dňa 16. marca 2018 o 19.00 hod. v kancelárii pretekov

Štartovné: 5 €

Kategórie:                   

  • muži do 39 rokov – 10 km V
  • ženy do 39 rokov – 5 km V
  • muži B (1978 – 1969) – 10 km V
  • muži C (1968 – 1959) – 10 km V
  • muži D (1958 – 1949) – 5 km V
  • muži E (1948 a starší) – 5 km V
  • ženy F (1978 – 1969) – 5 km V
  • ženy G (1968 a staršie) – 5 km V

Štart: štart individuálny v 30 sek. intervaloch od 11.00 hod.

Ceny: odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii, v absolútnom poradí prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku

Protesty: podľa Pravidiel lyžiarskych pretekov

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Rôzne: Pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Každé vozidlo musí byť vybavené snehovými reťazami. Obed bude zabezpečený v hoteli Martinské hole pre vopred prihlásených pretekárov v cene štartovného

Ubytovanie:  Hotel Martinské hole, chata Lesník – Kolónia Hviezda