Krajský výbor SSZ Žilina zorganizoval 3 kolovú streleckú súťaž zo vzduchových zbraní mládeže vo vzduchovej puške 40 rán v stoji na 2. mieste sa umiestnila celkovo Lea Slavkovská ktorá v 3 kole v hodnotnom výsledku vystrieľala nový osobný rekord v tej istej
disciplíne postupne zlepšujúci sa Arthur Forgáč sa umiestnil na 4. mieste. Z mladších v streľbe zo vzduchových zbraní ležmo sa na 2. mieste celkovo umiestnil Anton Kusal, ktorý tiež v 3. kole vyrovnal
osobný rekord, dobre sa tiež uviedol nováčik Martin Šebo, pre nemoc neštartovala talentovaná Adriána Holmová.