Prvý pretek v guľovej sezóne celkom úspešný v dorastencoch: športová malokalibrovka 60 rán ležmo

sa umiestnil Forgáč Arthur na I. mieste hodnotným výsledkom 604,9 / 580 bodov, horšie to bolo v nedeľu v disciplíne športová malokalibrovka : 20 rán kľak, 20 rán lež, 20 rán stoj, ktorú strieľal prvý krát na preteku  491 bodov. Muži strieľali v disciplínach : ľubovoľná pištoľ na 50 metrov: Bolek Martin 510 bodov – 2 miesto, Bačiak Ladislav 459 bodov- 7  miesto a 490 bodov-3.miesto,  štandardná pištoľ. Némethy Ivan 536 bodov- 4 miesto , Bolek Martin 519 bodov- 6 miesto / prvý krát strieľa l. Veľkorážna pištoľ : Némethy Ivan 565 bodov- I.miesto, Bolek Martin 553 bodov- 4 miesto.