Naše areály bežeckého lyžovania ste mohli vidieť aj v dvojmesačníku Krásy Slovenska.