MARTIN – Na Jedľovinách sa už bežkuje! K dispozícii je 1,3km dlhý okruh upravený pre voľnú techniku.